SNÁR NOSTRADAMOV online


Snár:


D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home


B


Bál (ples), zúčastniť sa ho - môže znamenať zvláštne šťastie, veľké vyznamenanie.
Baldachýn, pod ním stáť - úcta a vážnosť.
Balet vidieť - pozor na klamanie a podvod.
Balkón, na ňom stáť - opätovanie lásky.
Balzám mať - zaslúžiť si chválu.
Banditov (zbojníkov, lupičov) vidieť - prenasledovanie.
Baníka vidieť - nečakaná návšteva.
Banku vidieť - pokojný život viesť.
Baňu vidieť - vzrast majetku.
Batoh zaväzovať - nastávajúca cesta.
Bavlnu tkať alebo priasť - zisk.
Bavlník vidieť - bohatstvo.
Bazilišku vidieť - zármutok, trúchlivosť.
Baránka hopsať vidieť - radosť z detí.
Barle, s nimi ísť - strata milej (milého), alebo neohrabanosť v obchodoch.
Barle, niekoho iného s nimi ísť vidieť - pomoc ziskať, od neznámeho priateľa podporovaný byť.
Besiedka, v nej sedieť - zoznámiť sa.
Bežať a pritom z miesta sa nepohnúť - snažiť sa a namáhať bez úspechu.
Bežať alebo niekoho bežať vidieť - splnenie želania, ku šťastiu prijsť.
Bičom plieskať - úprimnosťou priateľov ziskať.
Biedu veľkú vidieť - opovrhnutie, pohŕdanie.
Biskupa vidieť - priazeň od vysokej osoby.
Blato, bahno, marast, ním sa brodiť, alebo zablatené šaty mať - nešťastie a zármutok.
Bledý byť - naznačuje chorobu.
Blchy na vlastnom tele chytať - svojich nepriateľov prekonať.
Blchy, mnoho mať, nimi trápený byť - nešťastie, nepriatelia, chudoba, núdza.
Blesk vidieť - nesvornosť, hádka, nepríjemnosť.
Bludisko - odstránenie všetkých prekážok.
Bobkový list trhať - zmarená nádej.
Bodliaky vidieť - môže nastať nejaká zrada.
Boha hovoriť počuť - radosť.
Boha chváliť - otázne, možný náznak nejakého trápenia.
Boha vidieť, s ním hovoriť - otázne, možno nejaké starosti a zármutok.
Boha vzývať - radosť.
Bohoslužbu navštívim alebo počuť - hrozí, že dostanete ťažkú prácu.
Boj, zúčastniť sa - zmierenie.
Bojovať - do sporu so dostať.
Bojovať s divokým zvieraťom a zvíťaziť - od veľkého nebezpečenstva zachránený byť.
Bokombrady mať - naznačuje silné zdravie.
Bordel vidieť - nešťastie, prenasledovanie, choroba.
Bosý behať - asi telesná slabosť.
Bozkávať peknú dievčinu - úprimných a dobrých priateľov mať.
Bozkávať mať len v úmysle - smútok, zádumčivosť.
Bozkávať ruku niekomu - šťastie, veselosť.
Bozkávať cudziu vydatú ženu (ženatého muža) - predzvesť nešťastia.
Bradavice - mrzutosti.
Brány vidieť - strata a choroba.
Brat, s ním sa lúčiť - koniec zármutku.
Brata zomrieť vidieť - znamená strata možného nepriateľa.
Brčál vidieť alebo trhať - verné priateľstvo.
Brko (husacie pero) biele mať - od falošného podozrenia očistený byť.
Brko (husacie pero), ním písať - skorá dobrá správa.
Brnkačka vidieť alebo na nej hrať - so závisťou mať čo robiť.
Brnenie nosiť - hnev Vám prinesie mnoho nepríjemností.
Brečtan na stene vidieť - upevnenie vzťahov.
Brečtan vidieť - šťastie, láska, priateľstvo.
Brečtan, z neho veniec robiť - verného priateľa mať.
Bremeno, ním naložený byť - asi rýchle ukončenie obchodov.
Brucho malé a chudé mať - zdĺhavý súd.
Brucho opuchnuté mať - znamená nešťastie a nepríjemnosti.
Brucho veľké mať - zámožnosť.
Bučať dobytok počuť - možno zlá budúcnosť.
Búdu s trhovým tovarom vidieť - nejaká výhra, zisk.
Búrka - zlé správy.
Byvola vidieť - veľká strata.©
Snár Nostradamov online
home