SNÁR NOSTRADAMOV online


Snár:


D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home


D


Dámu, šach a pod. vidieť alebo hrať - neočakávaný úspech v obchodoch.
Daniela zabiť - premožení nepriateľa.
Darček dostať - s nepríjemnosťami sa potrápiš.
Dary vidieť - šťastná zmena.
Dary rozdávať - pokoj, spokojnosť.
Ďatelinové pole, pekné vidieť - nádejná budúcnosť.
Ďatle jesť - od žien sa rád nechať okukovať.
Ďatle rozdávať - bozky dostať.
Delfína hrať sa vidieť - možné nešťastie alebo aj smrť.
Destilačnú baňku (napr. u alchimistu) vidieť - nepríjemnosti, nešťastie.
Dedičstvo dostať - bieda a zármutok.
Dedinčana hovoriť vidieť - veselé dni prídu.
Dedinčana zámožného vidieť - znamená šťastie.
Delo vidieť - nepríjemnosti.
Diadém si nasadiť - nejaká strata, ochorenia.
Diamanty jesť - falošné šťastie.
Diera, v nej sa plaziť - do nepriateľskej spoločnosti sa dostať.
Dieru v šatách mať - nepozornosť.
Dieťa hrať sa vidieť - veselá myseľ, spokojnosť.
Dieťa prebaľovať - šťastie.
Dieťa spadnúť vidieť - narušenia a pokles obchodov.
Dieťa vidieť - radosť, zdravie, šťastie, šťastné manželstvo, úspech vo všetkých záležitostiach.
Dievčinu vidieť - asi vo snoch žien znamená - útrapy zažiť.
Diviaka vidieť - pred nepriateľom utekať a strach mať.
Diviaka, ktorý ničí sejbu (na poli), vidieť - asi s priateľom sa pohádať.
Diviaka skoliť, zabiť - víťazstvo nad nepriateľom, prekonanie nebezpečenstva.
Dízu prázdnu vidieť - náznak biedy.
Dízu plnú vidieť - bohatstvo.
Dobytok - je často zlé znamenie.
Dobytok bučať, bľačať počuť - náznak zlej budúcnosti.
Dobre kúpiť - návrat zámožnosti.
Dobre predať - pokles hospodárstva.
Doktora vidieť - z choroby sa uzdraviť, smrti sa vyhnúť.
Doska vidieť - naznačuje to dobré obchody.
Dózou pekne maľovanú vidieť - veľa veselosti, radosti.
Dózu s pekným portrétom vidieť - skorá milá známosť.
Dózou striebornou mať - dobré znamenie.
Dózou stratiť - nespokojnosť samá so sebou.
Dragúňa, hajdúcha vidieť - nesvornosť.
Drahokam mať - veľké pocty dosiahnúť.
Drahokam nosiť - pyšný byť.
Drahokam prijať - vzrast majetku.
Drahokam vidieť - do pokušenia sa dostať.
Draka letiaceho vidieť - falošné šťastie.
Drôt medený vidieť - šťastný priebeh obchodov.
Drôt zmotaný vidieť - vernosť a prítulnosť podriadených.
Dreváky vidieť, alebo opatrovať skromnosť a domáce šťastie.
Drevo na oheň hádzať - márnotratnosť.
Drevo na vode plaviť vidieť - rozbité nádeje na šťastie.
Drevo niesť - do chudoby sa dostať.
Drevo znášať, alebo na hromade vidieť - veľký žiaľ, mnoho útrap.
Drevo štiepať - pracovitosť a úspech.
Drevo štiepať vidieť - možný náznak hroziaceho úmrtia.
Drevo otesávať - veľká pocta.
Dub pekný vidieť - výhody, bohatstvo, dlhý život.
Dubáky najsť, alebo jesť - ohovorený, zneuctený byť.
Dubáky vypľuť - mrzutosti, nepríjemnosti.
Ducha alebo strašidlo vidieť - pokušenie, zvádzanie na hriech, nebezpečenstvo, milého či priateľa stratiť.
Dukáty dostať - znášanlivosť, radosť.
Dukáty mať, nimi platiť - zvýšenie úcty.
Dukáty nájsť - šťastný byť.
Dukáty taviť vidieť - strata finančnej obozretnosti.
Dukáty vidieť - veselosť alebo výhra.
Dom, naň liezť - šťastie, víťazstvo.
Dom malý obývať - spokojnosť so svojím osudom.
Dom pekný veľký obývať - úspešne podnikať.
Dom starý vidieť - starých známych alebo priateľov znovu vidieť.
Dom si staviať - šťastie v obchodoch a v láske, dobré a verné služobníctvo mať.
Dom staviať vidieť - pracovitosť.
Dom vlastný horieť alebo rúcajúci sa vidieť - nešťastie, neočakávané úmrtia, strata milej (milého).
Dom vlastný opustiť - zisk, výhody.
Dom zrúcaný vidieť - prekážky odstrániť.
Dvor kniežací vidieť - nástraha, úklady.
Dvor nečistý vidieť - ohováranie, útrhačstvo na cti.
Dvor sieťou potiahnutý vidieť - bohatstvo.
Dýkou byť prebodnutý - smutná správa.
Dýku na niekoho vytiahnúť - víťazstvo nad nepriateľmi.
Dýku vidieť alebo mať - správy od priateľov.
Tekvica, jesť ju - choroba.
Tekvica, visieť ju vidieť - veľa priaznivcov mať.
Tekvica, s ňou si hrať - strata obľúbeného predmetu.
Džbán mať alebo vidieť - šťastie, radosť, nebezpečenstvo uniká.
Džbán, džber plný vína vidieť - možno dobrý príjem.©
Snár Nostradamov online
home