SNÁR NOSTRADAMOV online


Snár:


D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home
J


Jablčný mušt alebo jablčné víno piť - márna snaha, hádka, neslušnosť.
Jablko kyslé jesť - hádka, trúchlivosť, falošní priatelia.
Jablko, mnoho na jednom stromu visieť vidieť - príde veľa príbuzných.
Jablko pekné rozkrájať - rozchod s priateľom alebo priateľkou.
Jablko výborné, znamenité vidieť a jesť - radosť, zábava, dlhý život, úspech v živote.
pšeničnú kašu jesť - rodinný krb a veľké dobro.
Jahody hľadať - trampoty, zármutok.
Jahody, mnoho vidieť - vzrastajúce priateľstvá.
Jahody rozdávať - znamená, že človek zanechá po sebe dobrú spomienku.
Jahody veľké vidieť - pýcha, hrdosť.
Jahody veľké vidieť a trhať - veľká radosť.
Jahody vidieť alebo jesť - radosť z detí, dobrý sobáš, úspech v obchodoch, stále zdravie.
Jama, z nej ľahko sa dostať - zdolanie mnohých veľkých nepríjemností.
Jama, z nej sa namáhavo vydriapať - prenasledovanie, neznámych priateľov mať.
Jamu vidieť, do nej padať - neočakávané nešťastie, podvedený byť.
Jantárový náramok alebo náhrdelník - darčeky.
Jarmok - výhodné styky s mnohými ľuďmi.
Pečeň jesť - pevné zdravie.
Pečeň vidieť - dobré jedlo mať.
Javor vidieť - príjemný život.
Jačmeň jesť - dobré zdravie.
Jačmeň vidieť - starosti s obživou.
Jed brať - ochorieť.
Jed brať a zomrieť - zlé rady dávať.
Jed niekomu dávať - nesvornosť, mrzutosti.
Jeleňa bežať vidieť - znamená rýchly chod živnosti.
Jeleňa strieľať - dedičstvo dostať, úctu získať, slabých nepriateľov pokoriť.
Jeleňa vidieť - výhra.
Jelenie, stádo vidieť - veľa priateľstva zažiť.
Jaskyňa, v nej zahynúť - skľúčenosť, veľký smútok.
Jaskyňu vidieť, v nej sa zdržiavať - veľká zmena k šťastiu.
Jasle, prázdne - zle platená práca.
Jastraba vidieť - žiarlivosť.
Jaštericu vidieť - veľké zmeny v obchodoch.
Jazvece chytiť - byt stratiť.
Ježka vidieť - vaša dobromyseľnosť možno bude zneužitá.
Jarmo vidieť - namáhavá, náročná práca.
Jedlo, naň byť pozvaný - váženým byť.
Jedlo spálené cítiť - nepríjemné správy.
Jedlo vidieť - pozvanie.
Jesť - do nepríjemností sa dostať, nešťastie v obchodoch, nepríjemnosti v láske.
Jesť s mnohými ľuďmi - k hojnosti a bohatstvu spejete.©
Snár Nostradamov online
home