SNÁR NOSTRADAMOV online


Snár:


D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home


M


Mačka, od nej uhryznutý alebo poškrabaný byť - do nesprávnych rúk sa dostať.
Mačka cudzia vidieť - možno nejaké mrzutosti.
Magnet vidieť alebo mať - obľúbený byť.
Maják vidieť - dlhá neprítomnosť.
Mládenec, šuhaj vidieť - vlastnou snahou k blahobytu prísť.
Malomocní vidieť ich - starosti, úsilie.
Malomocní, s nimi sa stýkať - nepríjemnosti.
Maľovať sám seba - dlhý život.
Maľovať sa nechať - dobrých priateľov mať.
Malým byť - povýšenie.
Mandle jesť - zvedavosť spôsobí ťažkosti.
Manželstvo dojednať - výhra, šťastie.
Mapu vidieť - na cestu sa vydať.
Marhule vidieť alebo jesť - neskorý sobáš.
Markytánka vidieť, s ňou hovoriť - neskôr, ale predsa ešte v pravý čas, doba bez nedostatku nastane.
Márnica vidieť, navštíviť - v nebezpečenstve života sa ocitnúť, alebo strata priateľa.
Máry vidieť - možno aj úmrtie.
Masku vidieť, alebo nosiť - pozor na pokryteckých známych.
Maslo robiť - vnútorný pokoj.
Maslo jesť - roztržka a nepríjemnosti medzi príbuznými.
Maškrty jesť - nestriedmosť spôsobí chorobu.
Mäsiara vidieť alebo s ním hovoriť - uraziť sa, možno milého stratiť, košom dostať.
Mäso k jedlu pripravené vidieť, mať ho, jesť - k blahobytu spejete.
Mäso surové, iného kupovať vidieť - hádka.
Mäso surové, kupovať alebo vidieť - priateľom byť podporený, k bohatstvu a sláve spejete.
Med jesť - nevoľnosť, blížiaci sa zármutok.
Medailu vidieť - poníženie.
Medené peniaze - márna práca.
Medený tovar vidieť - podvod od zlých ľudí môže prísť.
Medveďa vidieť - krivdu trpieť, zlého ohovárania sa dočkať.
Melón vidieť alebo jesť - stálosť v láske, v manželstve nespokojný spoločník.
Mešec plný vidieť - úspešné obchody.
Mešec prázdny vidieť - stratu utrpieť.
Metla vidieť - rozpory v domácnosti.
Mišpuľa jesť alebo vidieť - dobrého manžela a slušné deti získať.
Mlátenie obilia vidieť - márna námaha.
Mlieko kupovať - znamená úspech v rozličných záležitostiach.
Mlieko piť - nestále zdravie.
Moč piť - výdavky mať.
Močiť - nesvornosť.
Modlitebnú knihu vidieť - útecha v utrpení.
Modliť sa - radosť a spokojnosť.
Morča vidieť - radosť.
Morušu ker vidieť - bohatstvo a požehnané roky.
Moruše vidieť alebo jesť - šťastné manželstvo.
Most, popod neho ísť, pod ním prechádzať - cez mnohé prekážky k cieľu prísť.
Most, po ňom ísť - šťastie v láske aj v podnikaní.
Most stavať z kameňa vidieť - pevné predsavzatia.
Most vidieť - istota v podnikaní.
Most zrútiť sa vidieť - veľké ťažkosti v obchodoch.
Muchy zabiť - asi nepriateľstvo.
Muchy alebo komáre, mnoho prelietať vidieť - nepriateľov mať a od nich prenasledovaný byť, zármutok alebo urážku zakúsiť.
Múku pražiť - nečakané nešťastie.
Múku vidieť alebo mať - možné úmrtie.
Mozog jesť - úspech v akomkoľvek podnikaní.
Mravenčenie v ušiach - možné úmrtie.
Mravca vidieť - veľa práce, veľká pocta.
Mravenisko, do neho šliapnuť - zlá spoločnosť.
Mrkanie vidieť - slušný zisk.
Mŕtvola zvieraťa - dobré časy, dlhý život.
Mŕtvolu pochovávať vidieť - hrozí rozchod milencov.
Mŕtvolu vidieť - naznačuje svadbu.
Mŕtvy byť - neskorá svadba, šťastie v podnikaní.
Mrzák vidieť - nečakaná pomoc.
Mrzutosť mať - nezmieriteľnosť, nepriateľstvo príde.
Mreže vidieť, pred nimi stáť - oslobodenie, pokoj.
Mučidlá, na nich trpieť - veľké ťažkosti a trápenia.
Mulu vidieť, na nej ísť - oklamaný byť, oklamanie.
Murár vidieť - asi škoda sa spôsobí.
Múr, na ňom stáť - znamená úspech.
Múr pred sebou vidieť - nepríjemnosti, námaha.
Múr vodou zaliaty vidieť - do nemilosti upadnúť.
Múr zbúranú vidieť - naznačuje nešťastie.
Múr, z neho zoskočiť - radosť, veselosť.
Myš pišťať počuť - do zármutku upadnúť.
Myš vidieť alebo chytať - úspech, dobré obchody, dobré manželstvo a blahobyt.©
Snár Nostradamov online
home