SNÁR NOSTRADAMOV online


Snár:


D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home

N


Nadávky, posmech, ubližovanie zažiť - nepríjemnosť, spory s členmi rodiny.
Náhrdelník vidieť alebo mať - sláva alebo šťastie.
Nájsť peniaze, alebo inú cennosť - povznesenie sa nad starosti.
Nakupovať - úspech, výhra.
Námorníka na lodi priplávať vidieť - Správa od vzdialeného príbuzného, alebo známeho.
Námorníka vidieť, s ním hovoriť - nešťastie na ceste.
Nápoj - pozor na nepriateľov.
Náprstok na prste mať - márna námaha.
Náramok dostať - opätovanie lásky.
Náramok navliecť - pokojná láska.
Náramenník vidieť alebo mať - úcty a vážnosti dosiahnúť.
Natierať niečo na bielo - prenasledovanie.
Natierať niečo na čierno - choroba.
Natierať niečo na červeno - radosť.
Navštíviť niekoho - nepríjemnosť zažiť.
Návštevu dostať - nepríjemná situácia nastane.
Návštevu lekára mať - výhoda a šťastie.
Nebo jasné, čisté, modré vidieť - priateľov mať, vo svojich záležitostiach šťastie mať, objekt svojej lásky k oltáru viesť.
Nebo mnohými mrakmi pokryté vidieť - vrtkavosť, nestálosť.
Nebo, na ňom slnko vidieť - znamená vylúčenie v nejakej chúlostivej záležitosti.
Nebo zamračené, červené alebo temné vidieť - mrzutosti, nepríjemnosti, spory s nadriadeným.
Nepriateľa stretnúť - mnohé nepríjemnosti šťastne prekonať.
Netopiera chytiť - skoré uzdravenie.
Netopierov vidieť - znamená pochybný úspech v obchodoch.
Nevestinec vidieť - nejaké nešťastie, prenasledovanie.
Nevestu alebo ženícha vidieť - vernosť aj na diaľku.
Nevestu alebo ženícha k oltáru viesť - znamená radosť v duši.
Nevestu utekať vidieť - náznak možného úmrtia.
Niť rozmotať - tajomstvo bude odhalené.
Niť zamotať - tajomstvo dobre uchovať.
Nocľaháreň, v nej bývať - schudobnieť.
Nohavice - do omylu upadnúť.
Nohu drevenou mať - asi zmena k zlému.
Nohu opuchnutú mať - možno šťastie, radosť.
Nohu silnú mať - šťastie, radosť.
Nohu si zlomiť - pre nešťastie mať zármutok.
Nohu zranenú mať - nejaké nešťastie.
Nohy bozkávať - možno zmena v milostnom vzťahu.
Nohy krivé mať - pohŕdanie, opovrhnutie.
Nohy umývanie - nestriedmosťou ochorieť a potom ľutovať.
Nohy choré mať - podporu v obchodoch získať.
Nohy špinavé mať - škaredá choroba hrozí.
Nohy vidieť bez tela - do nebezpečenstva sa dostať.
Nôž vidieť, alebo mať - prenasledovanie, nemilosť, chudoba, nevydarené obchody.©
Snár Nostradamov online
home