SNÁR NOSTRADAMOV online


Snár:


D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home


O


Obesiť sa - choroba.
Obesený byť - nešťastie.
Obesenca vidieť - úctu získať.
Obilie žať - dobrý zárobok.
Obnažiť sa - možno sa zakúsi nejaká hanba.
Obočie čierne vidieť - zdravie.
Obočie vypadávanie - nešťastie.
Obraz dostať darom - veľká radosť.
Obraz pekného dievčaťa vidieť - naznačuje skorú svadbu.
Obraz pekný vidieť alebo mať - možnosť podvedeným byť.
Obraz maľovať vidieť - vo svojej láske vytrvať.
Obraz niesť a rozbiť - blížiace sa nešťastie.
Obraz veľký alebo zlý vidieť - priateľov nájsť, šťastie.
Obraz vidieť - možnosť falošnými priateľmi zlákaný, alebo zvedený byť.
Obraz vlastný dať preč, darovať - hrozí nesvornosť, alebo zrada.
Ocot červený vidieť - týranie alebo posmech zakúsiť.
Ocot piť - strata, domáce rozpory, nesvornosť.
Ocot rozliať - zle zmýšľať.
Ocot vidieť - uraziť sa.
Očarovaným byť - straty v obchodoch.
Oči pekné mať - šťastie, bohatstvo.
Oči slziace mať - zlá budúcnosť.
Oči sebe vylúpiť - znamená zmarenie nádejí, alebo strata dobrých priateľov.
Oči škuľavé mať - poníženie.
Oči zlé mať - hroziaca strata druha, nedostatok peňazí.
Očné viečko veľké a pekné - sláva a pocta.
Odev kúpiť - šťastie.
Odpočívať - možnosť dostať sa do nebezpečenstva.
Odrhovačky spievať počuť - známi prinesú nepríjemnosti.
Oheň, do neho padnúť - veľká škoda, mrzutosť.
Oheň jasne plápolajúci vidieť - bezvýhradné šťastie, blahobyt, požehnanie deťom.
Oheň malý vo svojom krbe pekne horieť vidieť - znamená bohatstvo.
Oheň, na ňom variť - asi založenie vlastnej domácnosti.
Oheň na pastvine vidieť - šťastná budúcnosť.
Oheň, pred ním utekať - nepríjemnosti.
Oheň uhasiť - znamená, že je potrebné uložiť si nejaké dobré predsavzatia.
Oheň vo vlastnom krbe vyhasnúť vidieť - naznačuje možnú smrteľnú chorobu.
Oheň zapáliť tak, že jasne horí - zamilovať sa tajne.
Oheň stratiť - zlé znamenie.
Ohnivé znamenia na nebi vidieť - drahota, vpád nepriateľa, zlo všetkého druhu.
Okenné tabuľku vidieť - do zložitej situácie sa dostať.
Okno, ním vstupovať - znamená dobré, priateľské prijatie.
Okno, ním vyliezť - nešťastie v obchodoch.
Okno otvorené vidieť - šťastie v domácnosti.
Okno v priečelí žiariť vidieť - možnosť smrti príbuzného alebo známeho.
Okno v zadnej strane domu žiariť vidieť - asi skorá strata príbuzného.
Okno, z neho spadnúť - naznačuje súdny proces.
Okovy vidieť, nimi byť spútaný - veľké nepríjemnosti.
Okuliare mať alebo používať - ješitným sa stávať, posmievať sa niekomu, meniť sa.
Okuliare nosiť - opatrnosť aj pred priateľmi.
Olúpený byť - možno strata príbuzného.
Olovo, o neho sa popáliť - v pokušení sa ocitnúť.
Olovo roztaviť - ťažké dni prídu.
Olovo vidieť alebo mať - falošná žaloba.
Oltár vidieť - potešenie, radosť.
Omrzliny mať - je potrebná opatrnosť vo všetkých obchodoch.
Opasok nájsť - dôveru si získať.
Opasok nosiť, nový mať - slávu získať, skoré spojenie.
Opasok stratiť - nedbalosť v podnikaní.
Opáta v talári vidieť - mrzutosť.
Opitý byť - vzrast imanie.
Orať - za tvrdú prácu hojná odmena.
Orgovánový ker vidieť - možno choroba alebo starosti.
Orla mať - pevný úmysel.
Orla na svojej hlave sedieť vidieť - možnosť úmrtia.
Orla vysoko krúžiť vidieť - blahobyt, bohatstvo, sláva, šťastie, láska.
Osol, na ňom ísť- pomaly a isto sa k cieľu približovať.
Osla kúpiť - sporivosť, zisk.
Osla počuť - škody a problémy.
Osla naloženého vidieť - vzrast bohatstva, úspešné podnikanie, všestranná úcta.
Osla vidieť - v láske vernosť a ústretovosť, prekvitajúci obchody, ale aj roztržka.
Oslepnúť - do nebezpečenstva sa dostať.
Oslie uši mať - služobnosť, poddanstvo.
Ostrov vidieť, na ňom sa nachádzať - na priateľov sa môcť spoľahnúť.
Osýpky - znamená veľa príjemných hodín.
Ošetrovateľom byť - lásku a vďačnosť zožať.
Ovady alebo sršne vidieť - správa, ktorá Vám veľa nepokoja prinesie.
Ovocie kyslé vidieť, alebo jesť - naznačuje možné nešťastie, chorobu.
Ovocie sladké vidieť, alebo jesť - šťastie, bohatstvo.
Ovocie vidieť - hrozí, že nastanú nejaké nepríjemnosti.©
Snár Nostradamov online
home