SNÁR NOSTRADAMOV online


Snár:


D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home


P


Padacie dvere vidieť - nečakané šťastie.
Padať alebo potknutie, ale zachytiť sa - pred nešťastím zachránený byť.
Padnúť cez niečo - vysvetlenie dostať.
Pakľúče vidieť - byť vykradnutý.
Pálenka vidieť alebo piť - spoločná radosť.
Palica, ňou udrieť - urážka.
Pannu vidieť - šťastie a skoré spojenie.
Parohy vidieť - hrozí zrada.
Pastiera pri ohníčku vidieť - vzrast majetku.
Pastiera vidieť - svojich priateľov si udržať.
Pasca vidieť - zloba bude odhalená.
Pata, na nej zranený byť - nešťastie rozličného druhu.
Pec pekársku vidieť - dobré obchody realizovať.
Pečienku cítiť - zbytočnú cestu robiť.
Pečienku vidieť alebo jesť - výhra, dobré vyhliadky v obchodoch.
Pečivo robiť - prospech od druhej osoby.
Pečivo jesť - znamená, že dobré časy prichádzajú.
Pekáč alebo panvicu vidieť - asi škoda, ujma.
Pekár alebo pekárstvo vidieť - zrejme požehnaný rok.
Peklo vidieť, v ňom sa nachádzať - znamená nastávajúce zmeny, nabáda k opatrnosti v obchodoch.
Peklo, z neho oslobodený byť - kľud, prívetivosť, podpora.
Peniaze falšovať, falšovanie meny - hrozí hanba a bieda.
Peniaze dostať - nepokoj, nekľud.
Peniaze mať, nimi platiť - oslobodenie od ťaživého bremena.
Peniaze nájsť - zisk a dobré vyhliadky do budúcnosti.
Peniaze počítať - šťastie, bohatstvo.
Peniaze vidieť - do pokušenia sa dostať.
Peniaze stratiť - do ťažkostí sa dostať.
Perník jesť - nevinná radosť.
Perorezeň vidieť alebo mať - nestálosť, možno i nevera.
Perie biele vidieť - blahobyt a veselosť.
Perie čierne vidieť - pokles obchodov, strata.
Perie, ním byť pokrytý - viaznutia obchodov.
Perie mnoho lietať vidieť - márne čakanie na šťastie.
Pero (napr. husacie) biele mať - od falošného podozrenia očistený byť.
Pero (napr. husacie), ním písať - skorá dobrá správa.
Pery, pekné červené vidieť, alebo mať - dobré postavenie a zdravie vzdialeného priateľa alebo príbuzného.
Pes, biely - príjemnú známosť si spraviť.
Pes, ním byť napadnutý - nebezpečenstvo.
Pes, s ním sa hrať - šťastie v obchodoch, zmierenie sa s tým, kto nás urazil, obnovenie starého priateľstva.
Pevnosť vidieť - nepriateľstvo a choroba.
Pechota - drahota, bieda.
Pijavice vidieť - úžera a zištnosť.
Pikle kuť - pohŕdanie.
Pilník dostať - výstraha od nepriateľov.
Pivnica vidieť, v nej sa nachádzať - asi blížiaca sa choroba.
Pivnica vymetať - zlé obchody robiť.
Pivničné schody, na nich spadnúť - dlhé chradnutia.
Pivný sud vidieť - obchody sú na dobrej ceste.
Pivo kalné vidieť alebo piť - choroba, nepríjemnosť.
Pivo rozliate vidieť - znamená zmenšenie blahobytu.
Pivo svetlé alebo číre vidieť alebo piť - stále zdravie, veselá myseľ, príjemné stretnutie.
Pižmo cítiť - pokrytcovi sa vyhnúť.
Plamene vidieť - peniaze alebo šperk darom dostať.
Plavba cez more alebo veľkú vodu - nešťastie.
Ples (bál), zúčastniť sa ho - zvláštne šťastie, veľké vyznamenanie.
Pliesť vrkoč z vlasov - skoré spojenie.
Pľuť krv - bohatstvo.
Podkovy koňa kovať vidieť - ťažká, namáhavá práca.
Podkova vidieť - skorá cesta.
Podlahu s parketami vidieť, po nej chodiť - slzy i radosť zažiť.
Pohár maľovaný rozbiť - asi blízke nešťastie.
Pohár rozbiť - možno úmrtie nepriateľa, alebo priateľa.
Pohár strieborný mať - výhra, zisk.
Pohár upustiť - úzkostlivosť.
Pohár, z neho piť - dobré časy prichádzajú.
Pohár brúsiť vidieť - niečo vypátrať.
Pohár prasknúť vidieť - asi roztržka.
Pohár vidieť alebo mať - vrtkavosť v obchodoch, neistota.
Pochovaný byť - zdravie a dlhý život.
Pochovaný byť zaživa - veľké nebezpečenstvo hrozí.
Pochovávanie vidieť - smútok, choroba, úmrtie.
Pohreb mať - prírastok do rodiny, pre slobodných skorá svadba.
Pohreb, zúčastniť sa - sobáš, alebo smrť príbuzných, prípadne priateľov.
Pohrebný sprievod vidieť - nečakané dedičstvo.
Pochodeň horieť vidieť - skrze temné veci k svetlu prísť.
Pochodeň niesť - zamilovať sa.
Pochodeň uhasiť - hrozí zničenie dobrých vzťahov.
Pochodeň z neba spadnúť vidieť - asi bolenie hlavy.
Pokutu platiť - výhoda.
Pole pekné zelené vidieť - nádeje na dobrý zárobok, šťastie v láske a manželstve.
Pole krúpami rozbité - zlé špekulácie.
Pole obrábať, osievať, vysádzať - dobré k tomu ženu prijať, dieťa splodiť.
Pole, cez neho bežať alebo na koni ísť - skorá správa v očakávaní.
Pole v plnom kvete - zdar v statkoch.
Pole spustošené vidieť - smútok.
Popol vidieť - horké sklamanie, urážka.
Popravisko vidieť - česť, pocta a zásluhy.
Popravu vidieť - pochybný výsledok v podnikaní.
Pôrod nešťastný, pri ňom byť - strata, bolestné zneuctenie.
Pôrod šťastný, pri ňom byť - radosť a šťastie.
Pôrod vidieť - do ťažkostí sa dostať.
Porodiť dievča - bolestivé skúsenosti pri radosti a veselosti.
Porodiť chlapca - šťastie vo všetkých záležitostiach.
Pôrodná baba (pôrodná asistentka) vidieť, s ňou hovoriť - blížiace sa šťastie, odhalenie tajomstva.
Portrét vidieť - dlhý život zobrazenej osoby.
Posteľ do ktorej prší - prostopaš.
Posteľ peknú vidieť - šťastie, súlad v manželstve.
Posteľ horieť vidieť - asi nejaké nešťastie, choroba, smrť.
Posteľ špinavú alebo chudobnú vidieť - asi neznášanlivosť.
Posteľový ohrievač - skorý sobáš.
Stretnúť priateľa - dobré.
Stretnúť nepriateľa - zlé.
Potok čistý vo svojom dome tiecť vidieť - znamená prírastok majetku, bohatstva.
Potok kalný vo svojom dome tiecť vidieť - choroba, zármutok.
Potok krvi vidieť - možno príde choroba i s chrlením krvi.
Potok rozvodnený vidieť - rýchli rast majetku, ale aj rýchly úbytok.
Potok s mnohými rybami - dobré dedičstvo.
Potok vyschnutý - chudoba a chorľavenie.
Pustovňa, v nej byť - hrozí asi choroba, nebezpečenstvo.
Pustovníka vidieť - možno zármutok, starosti.
Putá nosiť - dobrú úradu dostať, zlé časy zažiť.
Putá vidieť - zajatie, od nepriateľov prenasledovanie, alebo skorá cesta k oltáru.
Puzdro vidieť, alebo mať - ukradnuté sa opäť vráti.
Povodeň veľkú vidieť - so svojím okolím alebo blízkymi nesvornosť zažiť.
Pozdravený byť - asi je zlé.
Požiar, ktorý horiaci dom do dymu zahalí, vidieť - nešťastie všetkého druhu.
Požiar jasne plápolajúci, ktorý jedno alebo viac stavení zachváti, vidieť - ku sláve prísť, veľa dobrého zažiť.
Požiar vidieť alebo cítiť - nastávajúce nešťastie.
Pracovať - úspech v obchodoch.
Prarodičia vidieť, s nimi hovoriť - dobrú myšlienku uskutočniť.
Prasiatko mať alebo dostať - pozor na podvodníkov.
Prebodnutý byť - strach a nebezpečenstvo.
Priepasť vidieť, do nej padať - rýchla záchrana z nebezpečenstva.
Prostitútku vidieť, alebo s ňou hovoriť - radostný deň prežiť, šťastie.
Prsia, na ktorých dojča leží, vidieť - radosť v manželstve.
Prsia obnažiť - možno hanblivosť.
Prsia mať ich poranené - pre starých zlé, pre mladých dobré.
Prsia silné, zdravá vidieť - stálemu zdraviu sa tešiť.
Prsia zarastené vidieť - veľa šťastia v láske.
Prsia ženy vidieť - pokračovanie lásky.
Prst, naň sa porezať a krv vidieť - šťastie v láske.
Prst pekný mať - vážený, ctený byť.
Prst si spáliť - do pokušenia sa dostať.
Prst stratiť - znamená škodu.
Prsteň dostať - úctu získať.
Prsteň stratiť alebo darovať - nejaké utrpenie, chorľavenie.
Prijímanie - požehnanie a šťastie v rodine.
Priekopa, do nej spadnúť - pozor na lesť.
Priekopa, pred hlbokou stáť - nebezpečenstvo.
Priekopa, cez ňu skákať - hrozí nejaká zrada, možno nevera.
Prisahať alebo prísahu vidieť - zložitý proces podstúpiť.
Priateľ, s ním žartovať - roztržka.
Priateľa uraziť - pohŕdanie zakúsiť.
Priateľa vidieť, vítať - k sláve a poctám prísť.
Priateľa zosnulého vidieť - neočakávaná novina, možno odložená svadba.
Priadzu navíjať - lakomý byť.
Priadzu odvíjať - k márnotratnosti mať sklony, tajomstvo odhaliť.
Priadzu rozmotávať - pochybnosti stratiť.
Priadzu vidieť alebo mať - tajné pletichy, intrigy.
Priadzu zamotať - hrozí milého (ú) nahnevať.
Psa dráždiť - asi nepríjemnosť, nepriateľstvo.
Psa loviť vidieť - nepokojný byť, hýriť.
Psa mať - bohatstvo.
Psa biť sa vidieť - asi rodinné rozpory a asi kvôli dedičstvu.
Psiu búdu vidieť - zhoršenie postavenia.
Pstruhy alebo ryby vo vode vidieť - radosť a láska Váš život ozdobia.
Požičovňa, do nej vojsť - zlé obchody.
Puška, z nej strieľať - ľahkomyseľnosť, márne nádeje na zisk.
Pušku peknú vidieť - zamilovať sa.©
Snár Nostradamov online
home