SNÁR NOSTRADAMOV online


Snár:


D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home


R


Radosť pociťovať - pozor na pochabosť.
Raka vidieť alebo jesť - pokles obchodov, bolesť, nesvornosť.
Ramenami pokrčiť - neistota v úmysloch.
Ranu, opuchlinu mať - nejaký pozemok.
Rásť seba vidieť, väčší byť - možno bohatý sobáš.
Rázcestie, pred ním stáť - hrozí nerozhodnosťou škodu spôsobiť.
Rebrík vidieť - zlepšenie situácie, k bohatstvu alebo dedičstvu prísť, šťastné manželstvo.
Rebriňák vidieť - usilovnosť vedie k dostatku.
Regál vidieť - oklamaný byť.
Retiazku nosiť - poctený byť.
Rev počuť - zvyčajne nejaké ohováranie.
Rieka, do nej spadnúť - naznačuje možné nešťastie.
Rieka, v nej plavať - nad nebezpečným protivníkom zvíťaziť.
Rieku silne hučať počuť - urážky zakúsiť.
Rieku vidieť, alebo v nej sa nachádzať, alebo dokonca prúdom byť unášaný - mrzutosť, nebezpečenstvo, prenasledovanie.
Rieku zo skaly padať vidieť - asi hrozí skaza člena rodiny.
Rodičia, s nimi sa dohadovať - zlé znamenie.
Rodičia vidieť, alebo s nimi hovoriť - šťastie v podnikaní, veselá myseľ.
Rodičia alebo súrodencov mŕtvych vidieť - pomätenie, nešťastie.
Rohy mať - prekabátený byť.
Ropucha vidieť - priateľa stratiť, podvod, nepriateľom byť sledovaný.
Ropucha zabiť - víťazstva nad nepriateľom.
Rovinu vidieť - šťastia a zábava.
Rožná otáčať - nešťastia a prenasledovanie.
Rožok vidieť - spoľahlivú obživu nájsť.
Ruky opuchnuté mať - naznačuje neznášanlivosť.
Ruky si umývať - slávu získať.
Ruky zranené alebo špinavé mať - v nevýhode byť, opovrhnutie musieť znášať.
Ručiteľom byť - nie dobré, choroba, veľké výdavky na liečenie.
Ručné náradie vidieť - vyhliadka na výnosnú prácu.
Rukáv dlhý vidieť - veľká pocta.
Rukáv široký mať - rozšírenie známostí.
Rukáv párať vidieť - rozkol, rozdelenie.
Rukavice mať - od podozrenia byť očistený.
Rukavice vidieť, naťahovať si na ruku - možno sláva a šťastie.
Ruku chlpatú mať - veľká zábava.
Ruku malú mať - možno v chudobe sa ocitnúť.
Ruku veľkú mať - asi ťažká práca.
Ruku zlomiť - hrozí nešťastie, smrť.
Ruku zranenú mať - zármutok.
Ríbezle biele vidieť alebo jesť - satisfakcia.
Ríbezle čierne vidieť alebo jesť - hrozí nevera.
Ríbezle červené vidieť alebo jesť - odolnosť, vytrvalosť.
Rybu darom dostať - možno falošnou úctou zahrňovaný byť.
Rybu klzkú vidieť - nesplnené želania alebo možno nevera.
Rybu malú kúpiť alebo jesť - straty rôzneho druhu.
Rybu pečenú jesť - k blahobytu prísť.
Rybu predávať, alebo predávať vidieť - asi nekalá zábava.
Rybu veľkú kúpiť alebo mať - šťastie a úspech.
Rybu vidieť - znamená ťažkosti, choroba, strata.
Ryby chytať - nedbalosť.
Rysa vidieť - odhaliť niečiu lesť.©
Snár Nostradamov online
home