SNÁR NOSTRADAMOV online


Snár:


D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home


S


Sad vidieť - bohatstvo.
Sadrového trpaslíka vidieť - nešťastný úmysel.
Sedliaka, oráča vidieť - znamená šťastie.
Sekerou drevo sekať, rúbať - asi roztržka.
Sekeru vidieť - možno vzbura, nešťastie.
Seno páchnuce - ťažkosti v obchodoch.
Skala, na ňu vyliezť - prekonanie sa.
Skala, chorý na ňu vyliezť - asi viaznutia, pokles obchodov.
Skala, ľahko ju zdolať - vysoké ciele dosiahnuť.
Skala, ľahko z nej zostúpiť - hrozí priateľa alebo príbuzného stratiť.
Skalu vidieť - práca a únava.
Skalu vysokú vidieť - veľkolepým predsavzatím sa zapodievať.
Skladisko vidieť, v ňom sa nachádzať - naznačuje zradu, prenasledovanie.
Skláňať sa - asi poníženie, strata.
Slanečka jesť - pozor na opilstvo.
Slávnosti sa zúčastniť - správa, ktorá asi zármutok a starosti prinesie.
Slepého viesť - príležitosť niekomu pomôcť.
Slepého vidieť - odklad, prekážky v podnikaní.
Sliepka vidieť - šťastie a požehnanie.
Sliepku kvokať počuť - asi dobrý a bohatý sobáš.
Sliepku, peknú, veľkú vidieť - šťastie v láske.
Sliepku, s kuriatkami vidieť - znamená veľa detí, vnukov, ale možno aj stratu priateľov.
Slepý byť - od asi od falošných priateľov oklamaný byť.
Slona vidieť - šťastie v obchodoch, dobrý sobáš.
Slona zabiť - znamená smrť.
Slona zabíjať vidieť - zrušenie predsavzatia.
Slonovina - náznak chudoby.
Služobníctvo vidieť - veľa námahy a práce.
Sluch stratiť - nepozornosť.
Smäd veľký mať a nemôcť ho utíšiť - márna námaha v nejakej záležitosti, zármutok, nepokoj.
Smäd dosýtosti utíšiť - šťastie, sláva, bohatstvo.
Smiať sa - čoskoro nečakaná udalosť.
Smeti zbierať - nepríjemnosti v dome.
Smiech počuť - nečakanú radosť zažiť.
Smrek vidieť, alebo pod ním stať - hrozí oklamanie.
Snopy nakladať a domov zaviezť - za námahu odmenu dostať.
Snopy s mnohými klasmi vidieť - bohatstvo a spokojnosť.
Snopy viazať - asi novú známosť ukončiť.
Snopy vidieť - nepriateľov pokorne prosiť.
Sochu zvaliť - odchod.
Sochu vidieť - do nepríjemností sa dostať.
Sokola letieť vidieť - hrozí možnosť podvedený, oklamaný byť.
Sokola niesť - pocta.
Spev počuť - dobrá správa.
Spovedníka vidieť, jemu sa spovedať - nejasné obchody napraviť.
Súboj, k nemu byť vyzvaný - nebezpečenstvo života.
Súd, odsúdený byť - zmätok.
Súd, pred ním stáť - pravdu hľadať.
Súdneho sluhu vidieť, s ním hovoriť - varuje pred zlými ľuďmi, prvá láska asi len ťažko vydrží.
Súdna sieň vidieť - nešťastie, problémy.
Súrodenca zomrieť vidieť - možno nepriateľa stratiť.
Súrodenca vidieť, alebo s ním hovoriť - možno nejaké nepríjemnosti.
Súrodenca zosnulého vidieť - dlhý život možno.
Sovu húkať počuť - mrzutosti.
Sovu vidieť - asi choroba, chudoba.
Spadnúť a škodu utrpieť - mnoho protivenstvá zažiť.
Spadnúť z domu - opatrnosť pri všetkých rokovaniach.
Spadnúť z výšky alebo do studne - naznačuje nejaké nešťastie, strata úcty, majetku.
Srdce jesť - o vzájomnej láske sa uistiť.
Srdce krváca vidieť - urážky zakúsiť.
Srdce rozrezať - možný rozchod zamilovaného páru.
Srdce vidieť - vrúcne sa zamilovať.
Sršne alebo ovady vidieť - správa, ktorá Vám asi veľa nepokoja prinesie.
Starých ľudí vidieť - šťastia.
Starých ľudí ctiť - požehnanie.
Starnúť - možno nejaká zlosť.
Starý byť - sloboda.
Statok, hospodárstvo mať - bohaté dedičstvo získať.
Statok pekný, veľký zdediť, alebo ako dar ziskati - šťastný alebo výhodný sobáš.
Stavbu vidieť alebo stavať - zmena bydliska, vzdialenie od milej, milého.
Staviteľa na lešení vidieť - v nebezpečenstve sa ocitnúť.
Stáť - asi nejaký strach a smútok, strata mecenáša.
Sťatie vidieť - nepriateľov prekonať, návrat dlho nezvestného priateľa.
Stúpať nahor vidieť seba - veľká pocta.
Strach mať - zármutok, starosti s obživou.
Straku vidieť - náznak možného podvodu.
Strašidlo alebo ducha vidieť - pokušenie, zvádzanie na hriech, nebezpečenstvo, milého alebo priateľa stratiť.
Strom od blesku roztrieštený vidieť - hrozí rozchod milencov.
Strom, pod ním sedieť - dobré správy.
Strom hrdzavý vidieť - blízke nebezpečenstvo.
Strom, s neho spadnúť - strata zamestnania, alebo o priazeň a vážnosť prísť.
Strom starý, ovocný, z neho ovocie dostať - dedičstvo.
Strom suchý vidieť - hrozí úmrtie.
Strom vysoký, na neho sa dívať - moc a sláva, dobré správy.
Stromy bez listov vidieť - dokončenie obchodov.
Stromy horieť vidieť - asi rodinné rozpory.
Stromy kvitnúce vidieť - znamená radosť, neočakávaný pôžitok, šťastné manželstvo.
Stromy ovocné oberať - moc a sláva, dobré správy.
Stromy plné ovocia vidieť - hrozí strata, choroba.
Stromy zhodené, od blesku spálené, alebo roztrieštené vidieť - nepríjemnosť, starosť, bolesť, zúfalstvo.
Strumy mať alebo na inom vidieť - nestriedmosť vedie k chorobe.
Strecha, z nej spadnúť - nepríjemné správy.
Strechu domu vidieť - zmysel pre domácnosť.
Strechy s lastovičkami vidieť - vydať sa na cestu.
Studňu s čistou vodou vidieť - otvorené priznanie.
Studňu so silným obložením vidieť - nebezpečenstvo požiaru.
Sud vidieť - pozor na obžerstvo.
Supa vidieť - zhubná choroba.
Svadba, jej sa zúčastniť - priateľov mať, dobré správy dostať.
Svadba, na ňu sa chystať - pocta.
Svadba, na nej tancovať - možno nejaký žiaľ.
Svadbu mať - nejaká strata.
Svadbu vidieť - naznačuje žiarlivosť.
Svätého vzývať - požehnanie pri práci.
Svrbenie kože - chyby sa dopustiť.
Svetlo jasne žiariace vidieť - zdravie, dobré postavenie, skorý sobáš.
Svetlo matné vidieť - možno choroba.
Svetlo, alebo pochodeň zhasnúť vidieť - ťažkosti, choroba, chudoba.
Svetlo vzdialené vidieť - príjemná cesta.
Sviečku horiacu niesť - možno úmrtie.
Sviečku zhasnúť - možno ukončenie známosti.
Svrab mať - zbytočný strach a starosť.
Syr jesť alebo vidieť - šťastie a zdravie.©
Snár Nostradamov online
home