SNÁR NOSTRADAMOV online


Snár:


D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home

Š


Šatník vidieť - šťastie a prospech.
Šaty biele vidieť - šťastie v láske, a v podnikaní.
Šaty čierne vidieť - nejaký smútok, strata milého, bolestivá skúsenosť.
Šaty pekné mať - v dobrej situácii sa nachádzať.
Šaty karmínové vidieť - vysoká staroba, pocta, dobrá voľba v láske.
Šaty modré vidieť - šťastie, radosť, verné priateľstvo.
Šaty pestré vidieť - vrtkavé šťastie, nebezpečenstvo, možná strata priateľov alebo milého.
Šaty prať - sporivý byť.
Šaty roztrhať - asi mrzutosť, podráždenosť, hnev.
Šaty šarlátové vidieť - strata, spor kvôli maličkosti, mrzutosť kvôli deťom.
Šaty špinavé, roztrhané vidieť - dievča svojho milého asi len ťažko za muža dostane, alebo priateľov stratiť.
Šaty vidieť, alebo si obliekať - šťastie, priaznivé okolnosti.
Šaty zelené vidieť - od obľúbeného pred inou prednosť dostať.
Šaty žlté vidieť - možno faloš, žiarlivosť, strata priaznivcov.
Šermovať - zmarenie priania a nádeje, roztržka, alebo strata milého.
Šermovať o nejakú cenu - šťastný výsledok obchodov.
Šestonedieľka - možné úmrtie.
Šibenica vidieť - asi falošných priateľov mať, alebo nešťastia a nepokoj.
Šibenica vidieť, na nej vešaný byť - ku sláve prísť, ale aj s hádkou počítať.
Šípky vidieť - chudoba asi.
Škovránok vidieť - rýchlo sa vzmáhať.
Škvrny na šatách - žiaľ, smútok.
Šperky nosiť - pre ženy zámožnosť, pre mužov prenasledovanie.
Špinavý byť - asi choroba.
Špiniť sa - šťastie.
Šplhať na kopec, skalu - ťažkosti.
Šplhať na stĺp - asi chudoba, núdza.
Šplhať na strom - ku sláve a poctám prísť.
Štetiny vidieť - prekážky v podnikaní.
Štít domu zrútený vidieť - nešťastie, možno úmrtie.
Šumenie vody - hroziace nešťastie na cestách.©
Snár Nostradamov online
home