SNÁR NOSTRADAMOV online


Snár:


D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home

T


Teľa vidieť - nerozumné kúsky vyvádza.
Teľa zápasiť vidieť - z choroby sa uzdraviť.
Telo, vlastné obnažiť - možno nejaká hanba, hanblivosť.
Telo zraniť - do ťažkostí sa dostať.
Temnota, v nej sa nachádzať - v núdzi sa ocitnúť.
Temnota, z nej vyjsť na svetlo - vyslobodenie z veľkého nebezpečenstva.
Tchory vidieť - škaredá choroba asi.
Tučný byť - možno nečakané bohatstvo.
Topiť sa - asi blahobyt.
Topiť sa niekoho vidieť - víťazstva nad nepriateľom.
Trávu vidieť - majte sa na pozore pred úžerníkmi.
Tŕň, ním byť pichnutý - možno ukončenie známosti.
Trosky hradu, na ne šplhať - nebojácnosť v každom nebezpečenstve.
Trosky hradu vidieť - žiaľ, smútok, zarmútenosť.
Trosky hradu, z nich spadnúť - asi škodu utrpieť.
Trhovisko vidieť - hrozí núdza a nepohoda.
Čerešňa vidieť - pekné počasie.
Čerešne kyslé jesť - zádumčivosť, smútok.
Čerešne vidieť, alebo jesť - nepríjemnosti rôzneho druhu.
Tučný - náznak bohatstva.
Tuk jesť - možná choroba.
Tuk variť - strata, prehra.
Tužku, vidieť - dobré správy.
Tvár zakrývať - zlé správy.
Tvár bez nosa - možno smrť.
Tvár bledú mať - možno choroba alebo úmrtie.
Tvár umývať - žiaľ.
Tvár peknú mať - dobrý priebeh predsavzatia.
Tvár peknú stretnúť - veľa radosti.
Tvár peknú vo vode vidieť - asi dlhý život.
Tvár peknú v zrkadle vidieť - splnené prianie.
Tvár škaredú mať - veľa starostí.
Tvár škaredú vo vode vidieť - nepriateľstvo.
Tváre veľmi chudé - trúchlivosť, ľútosť.
Tváre červené - dobré vyhliadky.
Ťavy vidieť - neobvyklý zážitok, alebo zbohatnutie.©
Snár Nostradamov online
home