SNÁR NOSTRADAMOV online


Snár:


D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home

U


Úbohý byť - plno starostí.
Uhlie vidieť - naznačuje bohatstvo, šťastie.
Uhlie horieť vidieť - opatrnosť pri voľbe priateľov.
Uhoľná baňa vidieť - asi s vdovou sa oženiť.
Uhorky jesť alebo vidieť - choroba.
Uhryznutiu od psa alebo nebezpečného hada sa vyhnúť - žiarlivosť vyvolať.
Umývadlo mosadzné alebo medené vidieť - vernosť.
Umývadlo, v ňom sa umývať - splatenie viny, očistenie viny, odpustenie viny.
Uraziť sa - priazeň a blahovôľa.
Uterák vidieť - vyslobodenie z nepríjemností.
Uväznený byť - asi strata šťastie.
Uzol robiť - niekoho do rozpakov dostať.
Uzol rozviazať - do zmätkov poriadok vniesť.
Uzol vidieť - v rozpakoch byť.

Úctu iným preukazovať - poníženie, pokorenie.
Úctu prijímať - priaznivé prijatie.
Úhora mŕtveho vidieť - zármutok a mrzutosť.
Úhora stiahnutého vidieť - z väzenia sa oslobodiť, vyslobodenie z ťažkostí.
Úhora z vody ťahať - znamená koniec choroby, uzdravenie.
Únos - neočakávaná rýchla svadba.
Úrodu doviezť domov - dedičstvo asi.
Úrad dostať alebo zastávať - stratu utrpieť.
Ustrice vidieť alebo jesť - úspech v podnikaní, šťastné tehotenstvo.©
Snár Nostradamov online
home