SNÁR NOSTRADAMOV online


Snár:


D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home


V


Vačok prázdny nájsť - asi nevďak.
Vrecko s peniazmi nájsť - žiadny zisk.
Vojnové zbrojenie vidieť - zlé znamenie.
Vojna, do nej tiahnuť - s vrchnosťou mať čo do činenia.
Vápno - vyhliadka na vysoké výdavky.
Variť - veľkolepú slávnosť očakávať.
Vavrínový veniec vidieť - úctu ziskať.
Včelí úľ vidieť - blaženosť, prospech.
Včely, med zbierať vidieť - dostať dobrú radu.
Včely, od nich bodaný byť - skoré nešťastie, nepríjemnosti s priateľmi.
Včely pracovať vidieť - mať sa dobre.
Včely, ich roj na strome vidieť - posilnenie lásky a vernosti.
Včely v roji vidieť - popletené záležitosti.
Včely vidieť - dobré znamenie.
Vedátorov, alchymistov vidieť alebo s ním hovoriť - podvedený byť.
Vajcia červené vidieť - hnev, požiar, úmrtie priateľa.
Vajcia jesť - otcom sa stať a tým šťastný byť.
Vajcia mať - výhra, domáce pohoda.
Vajcia nájsť - ženíchom alebo nevestou sa stať.
Vajcia rozbité vidieť - strata, hádka, chudoba, rozchod s priateľom (priateľkou).
Vajcia zhnité rozbiť - do zlých rečí sa dostať.
Vajcia spadnúť nechať - nesvornosť.
Vajce vidieť alebo kúpiť - úspech v obchodoch, blahobyt, povýšenie v úrade, dobré deti, dlhý život.
Vajcia žlté vidieť - vážna choroba.
Vemeno kravy vidieť - požehnanie, darček.
Veniec robiť - pracovitosť.
Veniec niesť - znamená prejavenie úcty.
Veniec na pohrebe vidieť - dedičstvo alebo strata existencie.
Veniec nepekný, zo zeleného lístia - splnenie želania.
Veniec z dubového lístia dostať - asi vyznamenanie.
Veniec z klasov na hlave - asi vyznamenanie.
Veniec z myrty vidieť - možno svadba.
Veriteľa vidieť alebo jeho návštevu očakávať - dobré, ale ťažké obchody dojednať.
Veselosť v spánku - možno nepokoj.
Veverička, od nej byť uhryznutý - naznačuje pre slobodného muža zlú manželku, pre vydatú ženu zlé deti.
Veveričku vidieť - znamená pre slobodnú osobu dobrý sobáš, pre vydatú ženu starostlivosť o dieťa.
Vidiečana chudobného navštíviť - o úctu prísť, pohŕdanie zakúsiť.
Vidiečana hovoriť vidieť - veselé dni prídu.
Vidiečana zámožného vidieť - znamená šťastie.
Viezť sa na voze - svadbe alebo krstinám byť prítomný, slávy a moci dosiahnuť.
Viezť sa a prevrátiť sa - nejaké blízka nehoda.
Väzenie, do neho byť vedený - asi šťastie, zdravie.
Väzenie, v ňom byť - útecha od priateľov, možno povýšenie.
Väzenie, z neho prepustený byť - hrozí choroba, smrť.
Väzenie vidieť - kľud získať.
Vidličku mať, alebo vidieť - asi oklamaný (á) byť.
Vílu vidieť alebo s ňou hovoriť - veľké šťastie vo všetkom.
Vlajku niesť - úctu získať.
Vlajku vlajúcu vidieť - hrozí nebezpečenstvo, blížiace sa nešťastie.
Vlasy cudzie nosiť - choroba na blízku.
Vlasy červené mať - nepriatelia na blízku.
Vlasy česať - šťastie v obchodoch všetkého druhu, spory rozriešiť.
Vlasy dlhé mať - vážený a obľúbený byť.
Vlasy pekné čierne mať - zdravie.
Vlasy strapaté mať - rodinné rozpory.
Vlasy strihať si nechať - nepríjemnostiam sa vyhnúť.
Vlasy sivé mať - starosťami premáhaný byť.
Vlasy odstrihnúť - uľahčenie od starostí.
Vlasy stratiť - zlé časy zažiť.
Vnútornosti vidieť - radosť a láska.
Vnuka získať - stály blahobyt.
Vozík alebo voz vidieť - asi zlé pomery.
Vozka vidieť - asi zlosť, roztržka.
Vrany krákať počuť - zlú správu dostať.
Vrany vidieť - možno choroba, úmrtie.
Vrece peňazí vidieť - šťastná budúcnosť.
Vresovisko suché vidieť - asi zmarené nádeje.
Vresovisko zelené vidieť - znamená posledný lúč nádeje.
Vši mať a ich zabiť - zlým nástrahám uniknúť.
Vši vidieť alebo mať - peniaze dostať.
Výhru nejakú získať - príchod priateľa očakávať.
Vydru chytiť - dobré obchody.
Výskať - môže prísť aj smútok, trúchlenie.©
Snár Nostradamov online
home