SNÁR NOSTRADAMOV online


Snár:


D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Home


Z


Zábavu poriadať - nejaká strata.
Záclona, za ňou sa ukrývať - pozor na podvod.
Záclonu vidieť - úspešné obchody.
Zadok, svoj vidieť - zmätok v obchodoch.
Zadok ženský vidieť - malichernosťami sa zaoberať.
Záhradou peknou sa prechádzať - radosť, zväčšenie majetku, česť získať, dobré obchody.
Záhradu s vysokým plotom vidieť - zamietnutie žiadosti.
Záhradu zanedbanú vidieť - falošnými radcami obklopený byť.
Záchod - mrzutosť, nuda.
Zajatie, do neho sa dostať - asi hrozí podvod.
Zajaca jesť - spokojnosť.
Zajaca strieľať - šťastný byť.
Zajaca vidieť - strach.
Zametať komnatu - asi choroba.
Zápach, silná - možno nevernosť, zrada, faloš.
Zarmútený byť - priatelia prídu.
Zatmenie slnka vidieť - vojna, alebo ťažká doba.
Zbrojnica vidieť - asi vojna alebo nepokoje.
Zeleninu surovú vidieť alebo jesť - nepríjemnosti v obchodoch, strata, choroba.
Zem čiernu vidieť - nepríjemnosť, nešťastie, zármutok.
Zem obrábať - asi prírastok do rodiny.
Zem žltú, slnkom zaliatu vidieť - šťastie, úspech, verné priateľstvo.
Zem cudziu, neznámu vidieť - hrozí finančná strata, nešťastie.
Zem chudobnú, pustú vidieť - nešťastie, strata, smútok, trudnomysľnost.
Zem, peknú vidieť - dobrá žena príde.
Zem, veľkú, šírou vidieť - radosť, veselosť, bohatstvo.
Zemiaky kopať - úsilie, nevďačná práca.
Zemiaky vidieť alebo jesť - možno ochorenie.
Krajina, s ňou hovoriť - veľké bohatstvo.
Zemeguľa vidieť - veľká cesta, alebo skorá a šťastná svadba.
Zemetrasenie cítiť - znamená zmenu, slušnosť.
Zjednávanie, kúpa, vymieňanie - nové priateľstvá nadviazať.
Zlatý a strieborný tovar vlastniť - lichotníkov okolo seba mať.
Zlaté mince vidieť, prijímať - verná láska a svadba.
Zlatom platiť - roztržka s priateľmi, nešťastie v obchodoch.
Zlato na sebe nosiť - prchavosť, nestálosť.
Zlato rozdávať - svadbu chystať.
Zlato ukradnúť - úctu alebo milého (ú) stratiť.
Zlato v prútoch dostať - nepríjemnosti, strata.
Zlato vidieť alebo mať - znamená úspech v začatých aj prebiehajúcich záležitostiach.
Zlato stratiť - asi okradnutý alebo v obchodoch podvedený byť.
Zlatú rybu vidieť - prekážky v obchodoch.
Zlatú baňu objaviť - istá výhra.
Zlodeja vstúpiť vidieť - šťastia a istota v obchodoch.
Zmŕtvychvstanie vidieť - vyslobodenie z biedy.
Znečistiť sa - nevera možno.
Znečistený byť - zlé ohováranie.
Znečistený byť a očistiť sa - z nebezpečenstva sa dostať.
znevážený (á) byť - možno nejaké nešťastie.
znevážený (á) byť verejne - asi nešťastia a pokles v obchodoch.
Zoznamovať sa - asi hrozí strata, bieda.
Zväzovať niečo - asi súdne spory.
Zviazaný byť - na rande pozvanie.
Zvon vidieť - odvaha v podnikaní.
Zvon zvoniť počuť - dobré znamenie pre obchody, pre manželov však možno hádky.
Zvonček mať, ním zvoniť - asi domáce rozpory.
Zvonicu vidieť - šťastie, moc, česť.
Zvonenie počuť - možno hrozí úmrtie.©
Snár Nostradamov online
home